Ansager Varmeværk
 
                    
Ansager Fjernvarmeværk producerer ca. 15.000.000 Kwh varme pr. år til 625 forbrugere
 

Ansager Varmeværk

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag

den 20. august 2020 kl. 19.30 på

Ansager Musik Hotel

med følgende dagsorden.

 

 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse,

    samt forelæggelse af budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Afgår efter tur: Finn Grundahl, Christian Fogstrup.

6. Valg af suppleanter:

    Afgår efter tur: Lars Bryde, Leo Christensen.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

Årsrapport kan ses på: www.ansager-fjernvarme.dk

Eller afhentes på Ansager Varmværket, Tiphedevej.

 

Bestyrelsen