Takstblad for året 2021/2022
 
  Priserne er (excl. moms.) Priserne er incl. moms.
 
     
Pris pr. Mwh (kr. 300,00) kr. 375,00
Tillæg for manglende afkøling 2% pr. grad af MWh prisen (kr.     6,00)     kr.     7,50
Fast afgift    
Indtil 300 m3 opvarmet rum (kr. 22,00) pr. m3 kr. 27,50 pr. m3
fra 301-600 m3 opvarmet rum (kr. 18,00) pr. m3 kr. 22,50 pr. m3
over 600 m3 opvarmet rum (kr. 14,00) pr. m3 kr. 17,50 pr. m3
Der opkræves for mindst 125 m3    
     
Der gives 50% i rabat på den faste afgift for boliger der er bygget efter BR 2020.
         
Arealer er opmålt efter indvendige bygningsmål.   
   
     
Målerleje
For almindelig måler (kr. 300) kr. 375
     
Tilslutningsafgift    
Grundbeløb (kr. 8.000,00) kr. 10.000,00
Indtil 300 m3 opvarmet rum (kr. 10,00) pr. m3 kr. 12,50 pr. m3
Over 300 m3 opvarmet rum (kr. 8,00) pr. m3 kr. 10,00 pr. m3
+ pr. meter stikledning indtil 10 m (kr. 500,00) pr. lb. m kr. 625,00 pr. lb. m
over 10 m stikledning (kr. 400,00) pr. lb. m kr. 500,00 pr. lb. m
     
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning    
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
     
     
     
     
     
Rente og gebyrtakster    
Rykkerbrev   kr. 100,00 (momsberegnes ikke)
Lukning   kr. 250,00 (momsberegnes ikke)
Genoplukning inden for normal åbningstid. (kr. 250,00) kr. 312,50
Genoplukning uden for normal åbningstid. (kr. 500,00) kr. 625,00
     
     
Ovenstående er vedtaget af bestyrelsen og gældende fra 01/06-2021    
     
Ansager Varmeværk a.m.b.a    
Østre Alle 2    
6823 Ansager    
CVR-NR : 62749814    
Bank : Andelskassen Ansager
Konto nr. 7729 4100969    
     
footer
Ansager Varmeværk A.m.b.a. |  Østre Alle 2 | 6823 Ansager | tlf. 75 29 77 01 |  info@ansager-fjernvarme.dk